מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

טופס 250

מיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או מי שימונה על ידו.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/103