מאת האיגוד המקצועי לנוער , קבוצת האיגוד המקצועי לנוער

הדו"ח השנתי לשנת 2014

כבכל שנה, אנו מתכבדים להגיש בפניכם את הדוח השנתי המסורתי המסכם את פעילותנו. הדוח מופק ומופץ לכבוד יום חג האחד במאי, כחלק ממאבקנו בניצול בני נוער וצעירים בעבודה.

כבכל שנה, אנו מתכבדים להגיש בפניכם את הדוח השנתי המסורתי המסכם את פעילותו של האיגוד המקצועי לילדים, נוער וצעירים בהסתדרות הנוער העובד והלומד. הדוח מופק ומופץ לכבוד יום חג האחד במאי, כחלק ממאבקנו בניצול בני נוער וצעירים בעבודה ולמען שיפור תנאי עבודתם. מסמך זה מרכז את סיכום פעילותנו בתחומים שונים בשנה הקלנדרית שהסתיימה, ומאפשר לציבור להכיר ולו "על קצה המזלג" את היקפי הניצול והמאבק בו בעולם עבודת בני הנוער והצעירים בישראל. הדוח המוצג אינו מתיימר להציג תמונה כוללת בלעדית של שוק עבודת בני הנוער והצעירים, אך מעצם היותנו הארגון המרכזי הפועל בתחום, לנתונים המובאים כאן יש חשיבות ציבורית וחברתית ואנו מקווים כי בעזרת דוח זה נצליח לקדם ולו במעט את מאבקנו לביעור הניצול של בני נוער וצעירים בעבודה בדרך לחברה טובה יותר.

הסתדרות הנוער העובד והלומד הוקמה בשנת 1924 על ידי בני נוער עובדים, שבחרו להרים ראשם ולהיאבק במעסיקיהם המנצלים. 90 שנה חלפו מאז ועד היום, ובמשך כל אותן שנים ממשיכה הסתדרות הנוער העובד והלומד להיות האיגוד המקצועי היציג של בני הנוער העובדים בישראל. משמעות הדבר היא כי בסמכותנו לפנות למעסיקים כבאי כוחם של אותם עובדים צעירים שקיים חשש כי נוצלו במקומות עבודתם, לדרוש כי יקבלו את זכויותיהם על-פי חוק, לוודא כי לא ייפגעו וינוצלו בני נוער נוספים באותו מקום עבודה, לתבוע את הסכומים המגיעים להם מהמעסיקים, במידת הצורך גם לייצגם בבתי הדין לעבודה, לקדם התאגדויות והקמת ועדים במקומות עבודה של בני נוער ואף לחתום מטעמם על הסכמי עבודה קיבוציים.
פעילות הסתדרות הנוער העובד והלומד פרושה בכל רחבי הארץ ונוכחת בכל פלחי האוכלוסייה: יהודים, ערבים, דרוזים, בדואים, עולים, ותיקים "צברים", בני כל העדות והמגזרים ללא אפליה. במסגרת זו פועלים כיום כ-30 פעילים בכל רחבי הארץ, המשמשים כמזכירי איגוד מקצועי ומעניקים סיוע וליווי (כולל סיוע משפטי וייצוג בבתי הדין לעבודה) לילדים, בני נוער וצעירים אשר נוצלו במקום עבודתם. רבים מהפעילים עושים פעולתם בהתנדבות מלאה. חלקם מבצעים פעולה זו באופן שוטף יומיומי וחלקם לצד פעילותם בשדה החינוכי, כמדריכי בני נוער עובדים ובמשימות חינוכיות אחרות בתנועת הנוער העובד והלומד.
שוק עבודת הנוער והצעירים הוא שוק בעל תחלופה אנושית גבוהה, המתאפיין בעבודות זמניות וחלקיות. תופעות של "עבודה בשחור" וקשיי אכיפה מצד הרשויות בא לידי ביטוי גם בקושי לספק נתונים מדויקים. בשל הקושי להשיג נתונים איכותיים, החליטה הסתדרות הנוער העובד והלומד לקיים סקר בקרב בני נוער עובדים. מהסקר עולה שאחוז בני הנוער הלוקחים חלק בשוק העבודה (העובדים ומחפשים עבודה) בגילאי 14-18 עומד על 62% מהאוכלוסייה בגילאים האמורים, כלומר למעלה מ-380,000 בני נוער. 57% מבני הנוער מציינים שעבדו ביותר מעבודה אחת ו-73% מבני הנוער מציינים כי עבדו פחות משנה – נתונים אלה מעידים על התחלופה וחוסר היציבות הגבוהים בעולם עבודת הנוער.
עוד עולה מהסקר כי רבים מבני הנוער אינם מכירים את חוקי העבודה שנועדו להגן על זכויותיהם במקומות העבודה שלהם. 37% מבני הנוער במגזר הכללי, 61% במגזר הערבי ו-86% במגזר החרדי העידו שאינם מכירים את זכויותיהם בצורה מספקת. המפגש עם עולם העבודה לכשעצמו הוא מורכב ומרגש עבור בני נוער וצעירים רבים; חווית חיפוש העבודה, חווית המפגש עם עולם המבוגרים, האחריות הכרוכה בעבודה, המפגש החברתי השונה עם העובדים האחרים, לימוד העבודה (גם אם מדובר בעבודה פשוטה לכאורה כמלצרות או מוכרנות) ועוד. ניתן על כן להבין כי שכשנוסיף על האמור לעיל את הציפיה להכיר את זכויותיהם על בוריין, ניתקל אצל בני נוער וצעירים רבים בקושי ובחוסר הבנה. תופעה נוספת בה אנחנו נתקלים לעיתים קרובות במפגשנו עם בני נוער וצעירים עובדים היא הצבת השמירה על זכויותיהם בדרגה משנית בסדר העדיפויות של המעסיקים במקומות העבודה. בני נוער וצעירים רבים יעדיפו "לא להסתבך עם הבוס" או לקבל את מה שניתן להם ולא לדרוש מעבר לכך, גם אם מדובר בפחות ממה שהם זכאים לו ובעבירה על החוק.
בני נוער רבים רואים בניצול "גזרה משמיים" או "תשלום מחיר" שעליהם לשלם עם כניסתם לעולם העבודה. 70% העידו כי אין להם למי לפנות על מנת לסייע להם במידה ונוצלו. אחריותנו כמבוגרים לדאוג כי חוויות עולם העבודה הראשונות שלהם לא יהיו של ניצול ופגיעה, אלא של למידת אחריות וסולידריות. זאת נוכל לעשות על ידי חקיקה וקביעת מדיניות אכיפה לא מתפשרת כלפי מעסיקים מנצלים, שמירה על הזכויות והגברת המודעות של בני הנוער והמעסיקים לזכויותיהם כעובדים צעירים.
בשנת 2014 חלה עליה במספר טיפולי הפרט ברשתות המאוגדות, לצד ירידה קלה במספר מקרי הטיפול שנפתחו על ידנו לסיוע לבני נוער וצעירים שנוצלו במקומות העבודה הלא מאוגדים. הירידה נובעת, לדעתנו, משלוש סיבות עיקריות: הסיבה הראשונה היא שבשנת 2013 התקיימו שתי מערכות בחירות ולאחריהן הגיעו עשרות רבות של תלונות של בני נוער. סיבה נוספת היא מבצע "צוק איתן" שהתרחש בחודשי הקיץ ומנע מבני נוער רבים לעבוד וזאת תקופה בה בני נוער רבים עובדים. 65% מהנסקרים, לדוגמא, העידו כי בחופשים הם מועסקים בהיקפים גבוהים יותר מאשר בתקופת הלימודים. הסיבה השלישית לירידה במספר מקרי טיפול הפרט היא אופן הסיוע במסלול הקיבוצי – אליו הצטרפו בשנת 2014 עובדי פיצה דומינוס ופיצה האט.
בתחום התאגדויות העובדים הצעירים, שנת 2014 היתה שנה מלאה בתקדימים: המשיכה מגמת ההתאגדות בקרב בני נוער וצעירים במקומות העבודה. כמו כן, נחתמו הסכמים קיבוציים מיטיבים שדואגים לרווחת העובדים. פעולתם של חברי וחברות ועדי העובדים במקומות העבודה דאגו לשיפור התנאים וכן לרווחת העובדים. התקיימו פעילויות התנדבות, ימי כיף לסניפים והתקיים סיוע כספי לעובדים שונים בלימודיהם ובמקרי רווחה שונים.
למרות שיתוף הפעולה ההולך וגובר בין הסתדרות הנוער העובד והלומד, ועדי העובדים והמעסיקים במקומות המאוגדים, זו הפעם הראשונה שבה נתקלנו במעסיק המסרב להכיר בהתאגדות עובדיו וכן לחתום על הסכם קיבוצי עימם ברשת מקדונלד'ס. לאור זאת, הוכרז סכסוך עבודה ארצי , סכסוך עבודה ראשון בענף זה. ,כחלק ממאבק עובדים זה, חלק נכבד מהעובדים הנאבקים והפעילים נפגעים כתוצאה מפעולה מכוונת של הנהלת מקדונלד'ס. בנוסף, נפתחו הליכים משפטיים בנוגע לפגיעה בהתארגנות העובדים המאוגדים בבית הדין לעבודה נגד הנהלת מקדונלד'ס ישראל ומנכ"ל החברה ובעליה – עמרי פדן.


מתוך אתר מינימום
www.minimum.org.il
קישור ישיר:
http://www.minimum.org.il/articles/1448